«

»

nov 23 2011

Dorpsplan Wapenveld gepresenteerd!

Dorpsplan Wapenveld

Op dinsdag 22 november 2011 was de presentatie van het Dorpsplan Wapenveld in ‘t Spyker. Het bestuur van de wijkvereniging was daarbij aanwezig. Het Dorpsplan geeft een goede weergave van de wensen van de bewoners van het dorp en zou een impuls moeten geven aan overheid, organisaties en inwoners om Wapenveld weer op de kaart te zetten. Een positieve ontwikkeling dus.

De wijk de Ossenkamp komt enkele malen voor in het plan. Het actuele punt over de verkeerssituatie (ontsluiting wijken de Ossenkamp/de Kolk, heropening Kanaaldijk) wordt echter doodgezwegen, terwijl dit wel in het concept aanwezig was. Het bestuur vindt dat een wonderlijke gang van zaken.

Een of meer foto’s van de wijk waren ook goed geweest, immers het is dè karakteristieke wijk van Wapenveld, maar waren helaas niet aanwezig, ook niet van de wijk De Kolk. Gemiste kansen naar mening van de bestuursleden.

Het bestuur heeft zich vanaf het begin al aangeboden mee te willen denken en werken aan het Dorpsplan, maar heeft nooit daadwerkelijk de gelegenheid gehad bij bijeenkomsten aanwezig te zijn en/of om deel te nemen. Zij zal zich gaan inspannen om wel bij de uitwerking van het Dorpsplan haar steentje te kunnen bijdragen. Dat verzoek kwam gelukkig na de presentatie ook al van enkele leden van de Dorpswerkgroep.

Het definitieve plan is hier te lezen. Zie voor meer informatie ook de website http://dorpsplan.wapenveld.nu.