«

»

sep 19 2012

Buurtfeest 2012 gaat niet door!

Beste Wijkbewoners,

Het Buurtfeest 2012 gaat niet door. Wij hebben als bestuur met veel tegenzin dit besluit moeten nemen. Het aantal aanmeldingen viel dermate tegen dat laten doorgaan niet zinvol meer is.

Het bestuur beraadt zich op een alternatief programma op een andere dag. Mochten de leden daar suggesties voor hebben, dan horen we het natuurlijk graag.

Helaas kunnen wij jullie niet anders berichten.

Het Bestuur van Wijkvereniging de Ossenkamp,
namens deze,

Robert Kuipers, voorzitter.