«

»

sep 05 2012

Gezocht: reservelid Kascommissie

Oproep aan de leden

In de laatste Algemene Ledenvergadering is de wens van de Kascommissie herhaald om een derde (reserve)lid in deze commissie te benoemen. Dit in verband met continuïteit bij het periodiek aftreden van de huidige leden.

In de wandelgangen is deze persoon nog niet gevonden, zodat hierbij geïnteresseerde leden van de Wijkvereniging worden gevraagd zich te melden bij het bestuur.

Dit kan door een bericht via deze website te sturen.