«

»

apr 16 2013

Algemene ledenvergadering Wijkvereniging de Ossenkamp 29 mei 2013 (gewijzigd)

Os_rood.jpgOp woensdag 29 mei 2013 zal de vierde Algemene ledenvergadering van de Wijkvereniging de Ossenkamp in Wapenveld worden gehouden in Tapperij Teun.

De leden kunnen nu de stukken (Notulen ALV 2012, Jaarverslag 2012, Jaarrekening 2012, machtiging bij afwezigheid en Begroting 2013) bekijken in het besloten ledengedeelte op de website (onder Wijkvereniging/Algemene Ledenvergadering).

Aangezien vier van de vijf bestuursleden (waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester) volgens het rooster aftredend zijn, worden leden die graag in het bestuur willen plaatsnemen van harte uitgenodigd om dit vóór de ALV kenbaar te maken via het contactformulier op de website.

PS: Om meer personen de gelegenheid te geven zich aan te melden als bestuurslid is de eerder bekend gemaakte datum voor de ledenvergadering (22 april 2013) komen te vervallen.

NB: De locatie is gewijzigd in Tapperij Teun (Nachtegaalweg 1).