«

apr 22 2015

Dringende oproep aan de leden van Wijkvereniging de Ossenkamp!

Os_rood.jpgHet bestuur van Wijkvereniging de Ossenkamp doet hierbij een dringende oproep aan de leden van Wijkvereniging de Ossenkamp en geïnteresseerde buurtbewoners!

Het is al enige tijd geleden (2012) dat het bestuur het Buurtfeest moest annuleren omdat er te weinig aanmeldingen waren. Daarna is nog wel met succes een kerstbijeenkomst (2012) en paaseieren zoeken evenement (2013) gehouden. Vervolgens is het stil gebleven. Dit komt onder andere door gebrek aan tijd bij bestuursleden maar ook door de verminderde animo vanuit de wijkbewoners.

Daarom is het bestuur van mening dat er een besluit genomen moet worden over het wel of niet doorgaan met de wijkvereniging. Ons inziens zijn er twee opties:

  1. er melden zich nieuwe bestuursleden aan die proberen de wijkvereniging nieuw leven in te blazen; of
  2. de wijkvereniging wordt ontbonden en het batig saldo (ruim € 500,-) wordt besteed aan (een nuttige voorziening in) de wijk de Ossenkamp/de Kolk.

Hierbij verzoeken wij buurtbewoners die zouden willen plaatsnemen in het bestuur zich vóór 6 mei 2015 te melden bij het secretariaat.

Daarnaast verzoeken wij de buurtbewoners te melden aan welk doel het liquidatiesaldo naar hun idee zou moeten worden besteed als zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden.

Als op 6 mei 2015 er geen nieuwe bestuursleden zijn aangemeld, zal het bestuur een Algemene Ledenvergadering plannen waarin het besluit tot ontbinding (incl. besluit over saldo) op de agenda zal staan.

Mochten er nog vragen of opmerkingen over het bovenstaande zijn, dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat (info@deossenkamp.nl).

Het bestuur,

Robert Kuipers, voorzitter
Hans-Willem Heetebrij, secretaris
Barry Nijkamp, penningmeester
Erik van den Berg, bestuurslid